ΜΟΥΣΕΙΟ

Μουσείο

Στη Κοινότητα του χωριού, στο κέντρο της Σαμαρίνας συστεγάζεται το αρχαιολογικό – λαογραφικό μουσείο. Εδώ φυλάγονται παραδοσιακές στολές και παλιά εργαλεία των ντόπιων.

Στη Σαμαρίνα εδρεύουν τρεις Σύλλογοι: ο Εξωραϊστικός Σύλλογος ( η Αγία Παρασκευή ), ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος, και ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων.