ΟΙ ΒΡΥΣΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Οι βρύσες του χωριού

Όλες οι βρύσες είναι πέτρινες. Αυτές είναι της Μεγάλης Παναγίας, της Μικρής Παναγίας, του Γκαβάνη, του Παπαζήση, του Παπακύργια κ.α. Υπάρχουν και άλλες εκτός οικισμού όπως η βρύση του Ρωμιού, του Κόντορου, καθώς και η βρύση στο δάσος της Κιούριστας ( φαντίνα αλι κυράο)