ΑΣΕΠ: 15 προσλήψεις στο χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας», που εδρεύει στα Γρεβενά, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  • 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  • 10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • 1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση, δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφείο Διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας αρ 414, Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης», Τ.Θ. 55 – Τ.Κ. 511 00, Γρεβενά, υπόψη κου Ζιώγα Ζήση (τηλ. επικοινωνίας: 2462-353-530).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *