Ντοκιμαντἑρ του 1995 στα βουνἁ της βὀρειας Πἱνδου /”DHIAVA – The Autumn Journey” GREEK language version

Ἐνα ντοκιμαντἑρ που γυρἱσαμε το 1995 στα βουνἁ της βὀρειας Πἱνδου και πἑρασε στο ΕΡΤ1 το 2001. Tim Salmon, o ἁγγλος ορειβἁτης που με τον Michael Cullen δημιοὑργησε την πεζοπορικἡ διαδρομἡ The Peloponnese and Pindos Way (https://thepindosway.com) συνοδἑυει τους φἱλους του τους Ανθουλαἱους που κατεβἁζουν τα κοπἁδια τους απὁ τις κορυφἑς του Σμὁλικα μἑχρι τα χειμαδιἁ τους στον κἁμπο της Θεσσαλἱας. Η μετακἱνηση αυτἡ λἑγεται Διἁβα και γἱνεται δὑο φορἑς το χρὁνο, την ἁνοιξη και το φθινὁπωρο. Η ανοιξιἁτικη γἱνεται τὡρα με φορτηγἁ, η φθινοπωρινἡ ακὁμα με τα πὁδια, ὁπως πἁντα. Περνἁμε απὁ ἁβατα μἑρη – ρἁχες και διἁσελα, λὁγγους και λαγκἁδια – ακολουθὁντας την αιὡνια βλαχὁστρατα. Ζοὑμε ἑξω με τα ζὡα. Τα βρἁδυα κοιμὁμαστε κοντἁ στη φωτιἁ με τα κοπἁδια κοιμισμἑνα τριγὑρω μας. Ο ὑπνος εἱναι λἱγος. Πρἑπει να ἑχομε τα μἁτια δεκατἑσσερα να μη μας πἁρουν οι λὑκοι καμμιἁ προβατἱνα… Στο βιβλἱο του The Unwritten Places (Ἑκδὡσεις Ανἁβαση, Βουλἡς 32, Αθἡνα; Amazon) Tim Salmon περιγρἁφει αυτἁ που εἱδε και ἁκουσε τα χρὁνια που σιγἁ σιγἁ ἑσβηναν τα τελευταἱ απομεινἁρια της παλαιἁς παραδοσιακἡς ζωἡς στα ελληνικἁ βουνἁ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *