Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

twitter sharing button
email sharing button
linkedin sharing button

1)Ετήσιος έλεγχος (Ε1) μαγνητοεπαγωγικός έλεγχος συρματόσχοινων των αναβατήρων του Ε.Χ.Κ.Β. :

ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΛΙΜΕΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΒΑΒΥ, ΜΙΓΔΑΝΗΣ και ΤΥΜΦΑΙΑ &

2)Έλεγχος πενταετίας (Ε2) των εναέριων αναβατήρων ΦΙΛΙΠΠΟΣ και Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ε.Χ.Κ.Β.

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας  διακηρύσσει τη Δημόσια Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: 1.Ετήσιος έλεγχος (Ε1) μαγνητοεπαγωγικός έλεγχος συρματόσχοινων των αναβατήρων του Ε.Χ.Κ.Β.,ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΕΛΙΜΕΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ,ΒΑΒΥ,ΜΙΓΔΑΝΗΣ και ΤΥΜΦΑΙΑ και 2.Έλεγχος πενταετίας (Ε2) των εναέριων αναβατήρων ΦΙΛΙΠΠΟΣ και Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ε.Χ.Κ.Β.,με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 239132.ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1014/12-10-2023

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV79132000-8Υπηρεσίες πιστοποίησης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.774,00 € ( συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ. του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας

              Δημήτριος Ι.  Καραγιάννης 

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ-6Ψ1Κ469ΗΦ9-ΦΜΝ-23PROC013573380

Περιληπτική Διακήρυξη_23PROC013573480

Έντυπο_espd-request-v2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ_03.10.2023

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *